INDIVIDUALŪS KURSAI

NAUJIENA! – Mokome kiekvieną asmenį individualiai

Dėstytojas  dirba su kiekvienu asmeniu individualiai, kas užtikrina geriausius mokymosi rezultatus. Kursai vyksta pagal susitarimą. Grafiką – laiką ir dienas deriname individualiai.

 • Kaina  (Buhalterinės apskaitos mokymo kursu trukmė – 120 val.) 2 400,00
 • Kaina  (Buhalterinės apskaitos mokymo kursu trukmė – 60 val.) 1 380,00
 • Kaina  (Buhalterinės apskaitos mokymo kursu trukmė – 40 val.) 1 000,00
 • Individualios konsultacijos kaina 25,00 € (86,32 Lt)

Mokymai taip pat teikiami įmonėms – įmonėse, arba mūsų darbo vietose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse jums patogiu laiku. Kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galėtumėte sėkmingai taikyti buhalterio darbe, nes 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams.  Modeliuojama reali įmonės veikla. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikį patyrimą ir didelę praktinę patirtį.

Dalomoji medžiaga pateikiama kursų eigoje. Išmoksite surašyti dokumentus, registruose užfiksuoti realias ūkines operacijas, apskaičiuoti mokesčius, užpildyti mokesčių deklaracijas ir dar daug kitų būtinų dalykų.

Kursų programa susideda iš 3 dalių

 • BUHALTERINĖS APSKAITOS PAGRINDŲ KURSAS
 1. Finansinės atskaitomybės ataskaitų paketo parengimas
 2. Sintetinis balansas po rezultatų suvedimo ir balanso parengimas
 3. Pelno/nuostolio rezultatų suvedimas (sąskaitų koreguojami įrašai, uždaromieji įrašai)
 4. Bandomasis balansas
 5. Įsipareigojimų apskaita (gautos avansu sumos, gautos paskolos, įmonės skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas, skolos  valstybinėm institucijom)
 6. Darbo užmokesčio apskaita (Darbo užmokesčio skaičiavimas t.sk. mokesčiai sodrai ir mokesčiams, darbo grafikų sudarymas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, atostoginių skaičiavimas, nepanaudotų atostogų kompensacijos skaičiavimas, Darbo sutartis,  priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentų pildymas ir pan.)
 7. Trumpalaikio turto apskaita (avansiniai mokėjimai, atsargos, pirkėju skolos, pinigai kasoje ir bankuose, būsimųjų laikotarpių sąnaudos ir kt.)
 8. Ilgalaikio turto apskaita (IT įvedimo į apskaitą dokumentacija (kortelės, aktai ir pan., amortizacijos skaičiavimas, nurašymas, perdavimas ir kt.)
 9. Nuosavo kapitalo apskaita (įstatinis kapitalas, pelno/nuostolio rezultatas ir kt.)
 10. Sąskaitų planas
 11. Susipažinimas su finansinės atskaitomybės struktūra
 12. Dvejybinio įrašo principas
 13. Įvadas į buhalterinę apskaitą

MOKESČIŲ KURSAS (skaičiavimas, deklaracijos pildymas, atvaizdavimas apskaitoje)

 1. Pelno mokestis
 2. Pridėtinės vertės mokestis
 3. Gyventojų pajamų mokestis
 4. Valstybinis socialinio draudimas ir įmokos į Garantinį fondą

BUHALTERINĖ PRAKTIKA

Įgytos žinios kiekvienoje paskaitoje taikomos praktiškai. Šio kurso metu klausytojai mokomi imituojant realios įmonės buhalterijos darbą: surašomi ir gaunami tikri pirminiai dokumentai, jie registruojami tikruose apskaitos registruose, sudaroma įmonės finansinė atskaitomybė, apskaičiuojami mokėtini mokesčiai ir atliekamos kitos buhalterinės procedūros.

Buhalterinė praktika – tai reali įmonės buhalterija, kuriai vadovauja aukštos kvalifikacijos dėstytojas, turintis didelę vyr. buhalterio praktinio darbo patirtį.