VYRIAUSIASIS BUHALTERIS

Ši paslauga yra aktuali įmonėms, kurios turi savo apskaitininką/buhalterį, tačiau reikalinga priežiūra iš šalies. Vyriausiojo buhalterio paslaugos apima algų skaičiavimą, pirminių dokumentų patikrą, deklaracijų teikimą ir finansinių ataskaitų parengimą. Užtikriname, kad Jūsų įmonėje mums patikėta vyriausiojo buhalterio funkcija būtų atliekama nepriekaištingai.

 • Kvalifikuota ir kokybiška vyriausiojo buhalterio funkcija Jūsų įmonėje: buhalterinės apskaitos kontrolė ir patikra, atitinkanti LR galiojančius įstatymus ir kitų norminių aktų reikalavimus
 • Pagal registrų duomenis rengiame įmonės balansą bei pelno nuostolio ataskaitas ir kt.
 • Mėnesinės ir metinės VMI deklaracijos, SODROS mėnesinės ataskaitos
 • Kontroliuojame ir deriname mokėtinus mokesčius VMI, SODRAI
 • Atstovaujame įmonę:
  • Valstybinėje mokesčių inspekcijoje (VMI)
  • Valstybinėje socialinio draudimo fondo valdyboje (Sodra)
  • Juridinių asmenų registre (JAR)
  • Kitose kliento nurodytose įstaigose
 • Mėnesinės, ketvirtinės ir metinės statistinės ataskaitos
 • INTRASTAT ataskaitų pildymas bei pateikimas teritorinei muitinei
 • Ketvirtinė atskaitomybė bankams, lizingo bendrovėms, paraiškų pildymas bankams, lizingo bendrovėms ir pan.
 • Ataskaitos apie debitorinius ir kreditorinius įmonės įsipareigojimus
 • Įvertiname įmonės buhalterijos darbuotojų darbą, kiekvieną mėnesį pranešame apie jų daromas klaidas bei kitus pastebėtus trūkumus