BUHALTERINĖ APSKAITA

Remiantis LR galiojančiais įstatymais ir kitais norminiais aktais, tvarkome įmonės buhalterinę apskaitą nuo pirminių dokumentų iki pilnos finansinės atskaitomybės:

 • pirkimų ir pardavimų dokumentų registravimas
 • Kasos dokumentų registravimas
 • Banko dokumentų registravimas
 • Avanso apyskaitų sudarymas ir registravimas
 • Ilgalaikio turto apskaita ir nusidėvėjimo skaičiavimas
 • Trumpalaikio turto suminė apskaita sandėlyje
 • Darbo užmokesčio, atostoginių ir kitų išmokų darbuotojams skaičiavimas ir įtraukimas į apskaitą
 • Priėmimas, atleidimas iš darbo, bei pažymų išdavimas
 • Kelionės lapų pildymas
 • Nurašymo aktų paruošimas
 • Apskaitos registrų sudarymas
 • Esant poreikiui, atliekame buhalterinės apskaitos operacijas, tokias kaip kuro apskaita, ateinančių laikotarpių sąnaudų apskaita, lizingo operacijos, grafikų kontrolė, faktoringo grafikų kontrolė, paskolų apskaita ir kontrolė, PVM kontrolė ir kitos operacijos