BUHALTERINĖS APSKAITOS KURSAI

MOKESČIŲ IR BUHALTERINĖS APSKAITOS MOKYMO KURSAI

 • Buhalterinės apskaitos mokymo kursų trukmė – 120 val. Kaina 360,00 €(1 243,01 Lt)
 • Buhalterinės apskaitos mokymo kursų trukmė –   60 val. Kaina 210,00 €   (725,09 Lt)
 • Buhalterinės apskaitos mokymo kursų trukmė –   40 val. Kaina 160,00 €   (552,45 Lt)

Kursai skirti Jums, jei:

 • Pradedate dirbti buhalterinį darbą
 • Norite įtvirtinti teorines buhalterinės apskaitos žinias
 • Keičiate kvalifikaciją

Grupėse – ne daugiau 6 asmenų, tad dėstytojas turi galimybę skirti pakankamai dėmesio kiekvienam mokiniui. Kursai vyksta 2 – 4 kartus per savaitę, laiką suderinus su grupe.

ORGANIZAVIMO TVARKA

 • Rytinės grupės
 • Dieninės grupės
 • Vakarinės grupės
 • Savaitgalinės grupės (penktadieniais nuo 17:30 ir šeštadieniais nuo 10:00)

NAUJIENA! Individualūs kursai

Individualūs kursai – efektyviausias kelias per trumpiausią laiką įgyti maksimalų reikalingų žinių kiekį konkrečiam asmeniui.

Mokymai įmonėms

Kursai gali vykti įmonėje arba UAB „Sakurų sodas” patalpose. Mūsų specialistai apmokys Jūsų įmonės darbuotojus grupėse jums patogiu laiku. Kaina priklauso nuo dalyvių skaičiaus.

Kursų programa parengta taip, kad įgytas žinias ir įgūdžius galėtumėte sėkmingai taikyti buhalterio darbe, nes 50 proc. kursų laiko skiriama praktiniams darbams, imituojant realios įmonės veiklą. Išmoksite tvarkyti buhalteriją: nuo pagrindų iki metinės finansinės atskaitomybės. Buhalterinės apskaitos kursus veda dėstytojai, profesionalūs praktikai, turintys ilgalaikę praktinę patirtį.

Išmoksite pildyti dokumentus, registruose užfiksuoti realias ūkines operacijas, apskaičiuoti mokesčius, užpildyti mokesčių deklaracijas ir dar daug kitų būtinų dalykų. Kursų metu dalyviams pateikiama ir dalomoji medžiaga.

Kursų programa susideda iš 3 dalių

BUHALTERINĖS APSKAITOS PAGRINDŲ KURSAS

 • Finansinės atskaitomybės ataskaitų paketo parengimas
 • Sintetinis balansas po rezultatų suvedimo ir balanso parengimas
 • Pelno/nuostolio rezultatų suvedimas (sąskaitų koregavimo operacijos ir uždaromieji įrašai)
 • Bandomasis balansas
 • Įsipareigojimų apskaita (gautos avansu sumos, gautos paskolos, įmonės skolos tiekėjams už prekes ir paslaugas, skolos valstybinėms institucijoms)
 • Darbo užmokesčio apskaita (darbo užmokesčio skaičiavimas, mokesčiai SODRAI ir VMI, darbo grafikų sudarymas, darbo laiko žiniaraščių pildymas, atostoginių skaičiavimas, nepanaudotų atostogų kompensacijos skaičiavimas, darbo sutartis,  priėmimo ir atleidimo iš darbo dokumentų pildymas ir pan.)
 • Trumpalaikio turto apskaita (avansiniai mokėjimai, atsargos, pirkėjų skolos, pinigai kasoje ir bankuose, būsimųjų laikotarpių sąnaudos ir kt.)
 • Ilgalaikio turto apskaita (IT įvedimo į apskaitą dokumentacija (kortelės, aktai ir pan., amortizacijos skaičiavimas, nurašymas, perdavimas ir kt.)
 • Nuosavo kapitalo apskaita (įstatinis kapitalas, pelno/nuostolio rezultatas ir kt.)
 • Sąskaitų planas
 • Susipažinimas su finansinės atskaitomybės struktūra
 • Dvejybinio įrašo principas
 • Įvadas į buhalterinę apskaitą

MOKESČIŲ KURSAS (skaičiavimas, deklaracijos pildymas, atvaizdavimas apskaitoje)

 • Pelno mokestis
 • Pridėtinės vertės mokestis
 • Gyventojų pajamų mokestis
 • Valstybinis socialinio draudimas ir įmokos į Garantinį fondą

BUHALTERINĖ PRAKTIKA

Įgytos žinios kiekvienoje paskaitoje taikomos praktikoje. Kurso metu klausytojai mokomi imituojant realios įmonės buhalterijos darbą: surašomi ir gaunami tikri pirminiai dokumentai, jie registruojami tikruose apskaitos registruose, sudaroma įmonės finansinė atskaitomybė, apskaičiuojami mokėtini mokesčiai ir atliekamos kitos buhalterinės procedūros.

Buhalterinė praktika – tai reali įmonės buhalterija, kuriai vadovauja aukštos kvalifikacijos dėstytojas, turintis didelę vyr. buhalterio praktinio darbo patirtį.