PERSONALO APSKAITA

Daugiau dėmesio skirkite savo pagrindinei veiklai, o šalutines veiklos sritis – personalo valdymo paslaugos funkcijas perduokite jose dirbantiems išorės partneriams. Personalo dokumentacijos administravimas  įprastai apima daug paslaugų, kurias galite patikėti mums

  • Parengsime darbo sutartis su darbuotojais bei darbo sutarčių pakeitimus
  • Užpildysime darbo sutarčių registravimo žurnalus
  • Parengsime darbuotojo pažymėjimus
  • Parengsime įsakymus/sprendimus/susirinkimų protokolus susijusius su darbo santykiais
  • Parengsime darbo grafikus
  • Parengsime darbo laiko apskaitos žiniaraščius
  • Parengsime pranešimus SODRAI (įdarbinimas/atleidimas/nemokamos atostogos)

Kreipkitės ir atsakysime į visus Jūsų klausimus