FINANSINĖ ANALIZĖ

Verslo sėkmė tiesiogiai priklauso nuo teisingos ir laiku atliktos finansinės analizės ir verslo apskaitos duomenų. Finansinė analizė ir verslo apskaitos duomenys padeda koordinuoti bei spręsti įmonės plėtros klausimus. Finansiniai rodikliai gali būti tiek absoliutūs, tiek santykiniai ir jų rezultatų žinojimas yra labai svarbus analizuojant įmonės būklę. Nesvarbu kokio dydžio yra įmonė, norėdama sėkmingai konkuruoti rinkoje, ji privalo skaičiuoti savo finansinius rodiklius bei juos analizuoti.

ĮVERTINAME ĮMONĖS FINANSINES GALIMYBES, ATLIEKAME ĮMONĖS FINANSINĘ VEIKLOS ANALIZĘ
  • LIKVIDUMO RODIKLIAI (Liquidity Ratios) parodo įmonės gebėjimą vykdyti trumpalaikius įsipareigojimus. Likvidumo rodiklių grupė pati mažiausia (rodiklių skaičiumi), bet svarbi savo teikiama informacija. Šių rodiklių paskirtis – parodyti potencialias įmonės galimybes įvykdyti savo trumpalaikius įsipareigojimus (tame tarpe gražinti skolas), panaudojant įvairias įmonės turto rūšis)
  • PELNINGUMO RODIKLIAI (Profitability Ratios) – gausi finansinių rodiklių grupė. Vieni populiariausių yra pardavimų, turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai. Turto ir nuosavybės pelningumo rodikliai dažnai dar vadinami grąžos rodikliais. Rodikliai padeda savininkams/investuotojams įvertinti įmonės naudingumą.
  • FINANSINIO SVERTO RODIKLIAI (Leverage Ratios), dar vadinami ir finansinio sverto rodikliais (Financial leverage ratios) parodo įmonės finansavimo šaltinius, jų įtaką įmonės veiklai.
  • TURTO PANAUDOJIMO EFEKTYVUMO (apyvartumo) RODIKLIAI (Activity Ratios, Efficiency Ratios), dar vadinami veiklos ar veiklos efektyvumo rodikliais, parodo kaip greitai turto ar įsipareigojimų rodiklis pasiekia pilna apyvartą (dažniausiai lyginama su pajamomis ar savikaina).
  • VERTĖS RODIKLIAI Vertės rodikliai (Value ratios), yra skirti pateikti informaciją esamam ar būsimam investuotojui, kiek pelninga yra (ar gali būti) jo investicija į įmonės akcijas. Pavyzdžiu gali tarnauti tokie rodikliai: pelnas tenkantis akcijai (EPS), akcijos kainos ir pelno santykis (Price / Earnings ratio). Jie parodo kiek akcijos yra vertingos jų turėtojui. Iš čia kilęs ir šis grupės pavadinimas (vertės).