VERSLO VALDYMO APSKAITA

Kiekvieno valdymo sprendimo priėmimo paskirtis: priartinti įmonę prie užsibrėžtų tikslų. Norint priimti teisingą sprendimą yra būtina surinkti kuo daugiau reikalingos informacijos. Verslo valdymo apskaitos pagrindinis tikslas yra teikti tiek finansinę, tiek ir ir nefinansinę informaciją, leidžiančią priimti pamatuotus sprendimus, užtikrinančius su efektyvų įmonės veiklos organizavimą ir valdymą. Pagrindiniai sprendimų priėmimo modeliai yra paremti išlaidomis. Ši informacija turi užtikrinti priimamų sprendimų kokybę, visuose valdymo lygiuose.

PADEDAME PARENGTI ĮMONĖMS:
  • Biudžetą ir palyginti su faktiniais rodikliais
  • Atliekame prekės/paslaugos rentabilumo analizę
  • Atliekame pirkėjo/tiekėjo rentabilumo analizę
  • Atliekame darbuotojų rentabilumo analizę